Kesirlerin Sayı Doğrusunda Gösterimi

Matematik - Canlandırma

Basit bir kesrin sayı doğrusundaki yerini belirlemek için sıfır ile bir sayılarının arası kesrin paydası kadar eş parçalara bölünür. Ardından sıfırdan başlayarak sağa doğru kesrin payı kadar ilerlenir. Sayı doğrusu üzerinde her aralık bir bütünü ifade ettiğinden tam sayılı bir kesrin yerini gösterirken sıfırdan sağa doğru kesrin tam sayı kısmı kadar ilerlenir. Ardından sıradaki bütün, payda kadar eş parçaya bölünür. Son olarak bu eş parçalardan pay kadar olanı işaretlenir. Bileşik kesirleri sayı doğrusunda göstermek için önce her bir bütün kesrin paydası kadar eş parçaya bölünür. Daha sonra sıfırdan başlayarak kesrin payı kadar sağa doğru ilerlenir.

Kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi ile ilgili konu anlatımında basit kesirlerin, bileşik kesirlerin ve tam sayılı kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi öğrenebilirsiniz.