Kesirlerin Ondalık Gösterimleri

Matematik - Canlandırma

Paydası 10, 100, 1000 olmayan kesirler sadeleştirme ve genişletme yoluyla ondalık gösterimle ifade edilebilir. Ondalık gösterimin kesir kısmındaki rakamların en sağına yazılan sıfırlar sayının, değerini değiştirmez.

Bu canlandırmada paydası 10, 100 ve 1000 olmayan kesirlerin ondalık gösterimlerinin nasıl yazıldığı ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz.