Kesir ve Ondalık Gösterimi Yüzde Olarak Gösterme

Matematik - Canlandırma

Bir kesri yüzde sembolü ile gösterebilmek için paydasının 100 olması gerekir. Dolayısıyla bir kesir paydası yüz olacak şekilde genişletilebiliyor veya sadeleştirilebiliyorsa o kesir yüzde sembolü ile gösterilebilir. Benzer şekilde ondalık gösterimler de yüzde sembolü ile gösterilebilir. Bunun için ondalık ifade paydası 100 olan bir kesir şekilde yazılır ve daha sonra da bu kesir yüzde sembolü ile gösterilir.

Paydası 100'den farklı olan kesirlerin ve ondalık gösterimlerin yüzde sembolü ile nasıl gösterildiğini bu konu anlatımında bulabilirsiniz.