Kelimenin Temel, Yan ve Mecaz Anlamı

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamları ile ilgili verilen yargıların doğru ya da yanlış olduğunu belirleyin.