Kelimenin Temel, Yan ve Mecaz Anlamı - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Okunan metinden alınmış cümlelerdeki altı çizili kelimelere ilişkin yapılan değerlendirmelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyebilirsin.