Kelimelerin Anlamını Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerle bu kelimelerin anlamlarını eşleştirebilirsin.