Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamını Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Ekranda verilen cümlelerdeki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirlemelisin.