Kaynaklarına Göre Besinler

Fen Bilimleri - Canlandırma

Besinler, elde edildikleri kanyağa göre bitkisel kaynaklı besinler ve hayvansal kaynaklı besinler olmak üzere ikiye ayrılır. Tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi besinler bitkisel kaynaklı besinlere; et,  süt,  yumurta ve balık gibi besinler ise hayvansal kaynaklı besinlere örnektir.

Besinlerin kaynaklarına göre sınıflandırılması ile ilgili konu anlatımında besinlerin elde edildikleri kaynakların neler olduğunu ve bu kaynaklardan elde edilen besin örneklerini görebilirsiniz.