Kavimler Göçü

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Asya Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Orta Asya’daki Hun Devleti’nin himayesindeki Türk boyları; kuraklık, nüfus artışı, tarım alanlarının azalması ve kıtlık nedeniyle batıya doğru göç etmeye başladılar. Bu göçün sonucunda Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki toprakları ele geçirdiler. Bu bölgeden de zamanla Karadeniz’in kuzeyine ilerleyen Türk boyları, göç ettikleri bölgede yaşayan Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler ve Vandallar gibi bir çok kavmi batıya göç etmeye zorladılar. Bu kavimler de önlerine çıkan kavimlerin yerlerinden ayrılmasına ve batıya doğru göç etmesine neden olmuştur. Bu göç süreci zamanla tarihin akışını değiştirecek bir hal almış ve tarihte Kavimler Göçü olarak anılmıştır.

Kavimler Göçü ile ilgili konu anlatımında, Kavimler Göçü'nün nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler bulabilir, bu göçün günümüz Avrupa'sının oluşumundaki etkilerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.