Katolik Kilisenin Yozlaşması

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Orta Çağ’ın ilk yıllarından itibaren, Katolik kilisesinin kurduğu otorite sarsılmaya başlamıştı. Haçlı Seferlerinin daha çok güç ve para için yapılması, Coğrafi Keşiflerle Katolik kilisesinin savunduğu düşüncelerin doğru olmadığının ortaya çıkması ve Rönesans’ın özünü oluşturan insan merkezli düşüncenin ortaya çıkması Katolik kilisesinin otoritesinin sarsılmasında etkili olan nelerden bazılarıdır.

Bu konu anlatımında, Orta Çağın başından Rönesans'ın sonuna kadar geçen dönemde Katolik kilisesinin otoritesinin sarsıldığı, kiliseye olan güvenin azaldığı ve kilisenin de günden güne yozlaştığı anlatılmaktadır.