Kaşgarlı Mahmud

Sosyal Bilgiler - Öğreniyorum

Devlet adamlarının hayatlarını araştırmanın önemi Kaşgarlı Mahmud örneği ile anlatılmaktadır. Kaşgarlı Mahmud'un yaşantısında değinilerek Türk dili üzerinde yapmış olduğu çalışmalardan bahsedilmektedir.