Kareköklü Sayılarda Sıralama

Matematik - Canlandırma

Kareköklü sayılar sıralanırken karekök içindeki sayılar karşılaştırılır. Karekök içine yazılan sayılardan hangisi büyük ise onun karekökü daha büyüktür.

Bu konu anlatımında kareköklü sayıların nasıl sıralamasının yapıldığını öğrenebilirsiniz.