Kareköklü İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapılırken karekök içleri aynı olan ifadelerin kat sayıları toplanır veya çıkarılır ve ortak kök aynen yazılır.

Bu interaktif etkinlikte karekök dışına çıkarılamayan sayılarla yapılan toplama ve çıkarma işlermlerinin sonuçlarını bulacaksınız.