Kareköklü Bir İfadeyi Kök Dışına Çıkarma ve Kareköklü Bir İfadenin Katsayısını Kök İçine Alma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Kareköklü bir ifadeyi "a kök b" şeklinde yazmak için, sayı asal çarpanlarına ayrılır ve karekök içinde tam kare bir ifade varsa bu ifade karekök dışına çıkarılır. Tam kare olmayan ifade ise karekök içinde kalır. Karekök içinde karesi olan bir sayı varsa bu sayının kendisi kök dışına çıkarıldığına göre, kareköklü bir sayının katsayısını karekök içine alırken bunun tersini yapılır. Diğer bir ifadeyle, "a kök b" şeklinde bir ifadede, katsayıyı kök içine almak için katsayının karesi karekökün içine yazılır.

Bu interaktif etkinlikte, tam kare olmayan bir kareköklü ifadenin karekök dışına çıkarılmış halini veya verilen kareköklü ifadenin katsayısının içeri alınarak yazılmış halini belirleyeceksiniz.