Karekök Sembolü

Matematik - Canlandırma

Babiller o günlerde sayıların kareköklerini hesaplayabiliyordu, fakat bunun için bir sembol kullanmıyordu. Sembolün bugünkü gösterimi ise ilk kez ünlü filozof René Descartes tarafından kullanıldı.

Karekök sembolünün nasıl bir tarihi olduğunun anlatıldığı bu konu anlatımını izleyerek öğrenebilirsiniz.