Karekök Dışına Çıkarılabilen İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Matematik - Canlandırma

Kareköklü sayılarla toplama işlemi yapılırken karekök içleri aynı olan ifadelerin kat sayıları toplanır ve ortak kök aynen yazılır. Benzer şekilde kareköklü sayılarla çıkarma işlemi yapılırken karekök içleri aynı olan ifadelerin kat sayıları ile çıkarma işlemi yapılır ve ortak kök aynen yazılır.

Bu canlandırmada karekök dışına çıkarılabilen sayılar toplama ve çıkarma işlermleri nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacaksınız.