Karekök Dışına Çıkarılabilen İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Karekök dışına çıkarılabilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapılırken karekök sayılar karekök dışına çıkarıldıktan sonra aynı karekökü içeren sayılar arasında işlem yapılır: Kat sayılar  toplanır veya çıkarılır ve ortak kök aynen yazılır.

Bu interaktif etkinlikte karekök dışına çıkarılabilen sayılarla yapılan toplama ve çıkarma işlermlerinin sonuçlarını bulacaksınız.