Kararlılık ve Kimyasal Bağlar

Fen Bilimleri - Canlandırma

Atomlar, maddeleri oluşturmak için bir araya gelir. Atomların birleşme eğiliminde olmalarının nedeni, soygazlar gibi kararlı bir yapı oluşturmak istemeleridir. Atomların bir araya gelerek farklı maddeler oluşturmasını sağlayan, aralarında kurulan kimyasal bağlardır.

Kararlılık ve kimyasal bağlar konu anlatımında, elementlerin kararlı olma isteğiyle kimyasal bağ kurmaları arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz.