Karahanlı Devleti

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Orta Asya’da İslamiyet’i ilk kabul eden Karahanlı Devleti’ni üzerinden İslamiyet’in siyasi, sosyal ve kültürel alanda meydana getirdiği değişimi anlatmak.