Kapıkulu Ordusu

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Birinci Murat Dönemi’nde Rumeli’ye geçilmesi ile birlikte daimi bir orduya ihtiyaç arttı. Bu amaçla savaşlarda esir alınan Hıristiyan çocuklar, kısa bir süre Türk terbiyesi ile yetiştirilerek kapıkulu askerleri olarak bilinen yeni bir askeri sınıf oluşturuldu. Kapıkulu askerlerinin merkez gücünü savaşlarda padişahın yanında bulunan yeniçeri ocağı oluştururdu. 

Kapıkulu ordusu ile ilgili konu anlatımında, Kapıkulu Ocağının nasıl oluşturulduğu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.