Kamuoyunun Önemi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bir konu hakkında oluşturulan kamuoyu ulusal ya da uluslararası düzeyde hükümetleri etkileyebilir, hatta alınacak kararlar üzerinde yönlendirici veya belirleyici etkiler yaratabilir.

Bu canlandırmayı izleyerek kamuoyu oluşturmanın yönetimin karar alma süreçlerini nasıl etkilediği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.