Kamuoyu

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Toplumun ortak yazgısını belirleyecek nitelikteki toplumsal olaylar hakkında halkın sahip olduğu genel düşünce kamuoyu olarak adlandırılır.

Kamuoyunun tanımlandığı bu canlandırmayı izleyerek kamuoyu ve demokrasi ile ilişkisini öğrenebilirsiniz.