Kalınlık - İncelik Uyumu - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen metindeki ünlü uyumlarını belirlemelisin.