Kalıcı İsimle Fiilimsiyi Ayırt Etme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmda, verilen cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin fiilimsi mi yoksa kalıcı isim mi olduğuna karar vereceksiniz.