Kafkas Cephesi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Rus ordularının Doğu Anadolu üzerine yürümeleri üzerine, Enver Paşa komutasındaki Türk ordusu Sarıkamış üzerinden bir harekat düzenledi. Ancak ordunun hazırlıksız olması, şiddetli kış koşulları, açlık ve hastalık gibi nedenlerle çok sayıda Türk askeri hayatını kaybetti.

Bu konu anlatımında, I. Dünya Savaşı'nda savaştığımız Kafkas cephesi anlatılmaktadır.