Kadınların Sosyal ve Siyasal Hakları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Tüm dünyada kadınlar uzun yıllar boyunca erkeklerin yararlandıkları haklardan yararlanamadılar. Fransız İhtilali ile gelişen insan hakları düşüncesiyle birlikte bu durum değişmeye başladı. Bu değişim Osmanlı toplumunda da etkisini gösterdi. 1843 yılında Türk kadınları ebelik eğitimi alarak iş yaşamında kendilerini göstermeye başladı. 1869 yılında ise ilk kadın dergisi olan Terakki-i Muhadderat yayınlandı ve ilk kız öğretmen okulu olan Dar-ül Muallimat açıldı. Cumhuriyet döneminde ise 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu'yla toplumsal, kültürel ve ekonomik alanda kadın ve erkek eşitliği yasal güvence altına alındı. 1930 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme hakkı tanınırken, 1933 yılında Köy Kanunu'nda yapılan değişiklikle muhtar olabilme ve ihtiyar meclisine seçilme hakkına sahip oldular.

Bu konu anlatımında, Türk ve dünya kadınlarının tarihsel süreç içinde elde ettiği bazı hakları kronolojik olarak sıralayabilirsiniz.