Jean Jacques Rousseau

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Fransız yazar, düşünür, filozof ve müzik teorisyeni olan Jean Jacques Rousseau, 1712'de Cenevre'de doğmuştur. Eğitimine, on yaşındayken bir din adamının yanında başlayan Rousseau, büyük ölçüde kendi kendisini yetiştirmiştir. 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hayata geçen “Aydınlanma” fikirlerinin yaratıcılarından biridir. “Milliyetçilik” fikrinin de yaratıcılarından sayılan Rousseau, sosyalizmin yanı sıra özellikle demokrasi ve milliyetçilik hakkındaki yazıları ile Atatürk'ün siyasi düşüncesini derinden etkilemiştir. 1778'de Fransa'da vefat etmiştir.

Jean Jacques Rousseau'nun hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.