İznik'in Fethi (1331)

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Maltepe savaşından sonra İznik'e yürüyen Orhan Bey Anadolu topraklarında kontrolü ele geçirmek istiyordu.Kentin komutanı şartlarının kabul edilmesi üzerine 1331 yılında İznik’i Osmanlılara teslim etti. Orhan Bey kenti geçici olarak beylik merkezi yaptı.

Canlandırmada 1331'de Orhan Bey'in İznik'i alarak burayı geçici beylik merkezi yaptığı ve ilk Osmanlı medresesini burada kurdurduğu anlatılmaktadır.