İzmir İktisat Kongresi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İzmir İktisat Kongresi, yeni Türk devletinin ekonomide izleyeceği yolu araştırmak, kalkınma hedeflerini ortaya koymak ve bu yolla ulusal ekonomiye geçiş için gerekli adımları atmak amacıyla 17 Şubat 1923 tarihinde toplandı. Kongreye çiftçi, işçi, tüccar ve sanayici temsilcileri katıldılar. Toplantı sonunda Misak-ı İktisadi kararları alındı.

İzmir İktisat Kongresi'nin toplanma süreci, kongrenin toplanma amacı ve toplantı sonunda alınan kararlarla ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.