İzmir İktisat Kongresi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

İzmir İktisat Kongresi, yeni Türk devletinin ekonomide izleyeceği yolu araştırmak, kalkınma hedeflerini ortaya koymak ve bu yolla ulusal ekonomiye geçiş için gerekli adımları atmak amacıyla 17 Şubat 1923 tarihinde toplandı. Toplantı sonunda Misak-ı İktisadi kararları alındı. Ekonomik anlamda Türk devletinin yol haritasını çizen bu kararlar, kalkınma ve ekonomik bağımsızlık için gerekli olan önemli maddeleri içeriyordu.

İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bazı kararları hatırlayıp, alıştırmada verilen ifadelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduklarını belirleyebilirsiniz.