İzmir İktisat Kongresi Öncesinde Yaşananlar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Lozan Barış Görüşmeleri’nin sürdüğü günlerde, yeni devletin yaşadığı ekonomik sorunlar ve bu sorunların nasıl giderileceği konuşuluyordu. Dışa bağımlı ekonomiden kurtulma, yerli ham maddeye dayalı sanayileşme, üretilen malların taşınması için demiryolu, yatırımlar için kredi ihtiyacı gibi konular gündeme gelmiştir. Bu konular hakkında kararlar alınması için Mustafa Kemal'in direktifleri ve çeşitli meslek gruplarını temsilen çok sayıda delegenin katılımıyla 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de bir İktisat Kongresi toplandı. Toplantı sonunda yeni Türk devleti için bir ekonomik rehber olan Misak-ı İktisadi adı verilen kararlar alındı.

İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasından kısa bir süre önce İktisat Vekaleti'nde görevli üç ekonomi bürokratı Bekir, Galip ve Ali Beylerin konuşmalarının aktarıldığı bu anlatımda; dönemin ekonomik alandaki sorunlar ve yapılması gereken düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olabilirisiniz.