İzmir İktisat Kongresi Kararlarını Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

İzmir İktisat Kongresi’nde kurulmasına karar verilen sanayi dallarının özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.