İyonyalılar

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

“Medeniyetler Beşiği” olarak bilinen Anadolu’ya yerleşmiş olan bir diğer kavim de en eski Yunan kavimlerinden biri olan Akalardır. M.Ö. 2000 yılından itibaren Mora yarımadasının kuzeyine yerleşmiş olan Akaların bir kısmı, Makedonya kökenli göçebe bir kavim olan Dorların baskısıyla M.Ö. 12. yüzyılda Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç etmişler ve İyon şehir devletlerini kurmuşlardır. En tanınmış şehirleri İzmir yani o zamanki adıyla Smyrna, Efes, Milet ve Foça'dır. Akalar, kurdukları şehir devletlerinin yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında, tarihte bir ilk olan deniz ticaret kolonileri kurmuşlardır. İyonyalılar, felsefe ve matematik bilimlerinde oldukça ilerlemiş, saray ve tapınak mimarisinde kendi tarzlarını geliştirmişlerdir. Birçok bilimin temelinin atıldığı İyonya’da Thales, Pisagor, Diyojen ve Hipokrat gibi ünlü isimler yaşamıştır.

İyonyalılar ile ilgili konu anlatımında, Batı Anadolu’da “İyonya” adı verilen yere yerleşmiş olan Akalar ve kurdukları şehir devletlerinin genel özellikleri ve birçok bilimin temelinin bu bölgede atılmasına ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.