İyonik ve Kovalent Bağlar

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma

Metal ve ametal atomlar kendi aralarında iyonik bağ oluştururken, ametaller kendi aralarında kovalent bağ oluşturur.

İyonik ve kovalent bağ etkileşimli alıştırmasında, element kartlarından uygun olanı seçerek elementler arasında oluşan bağları bulabilirsiniz.