İyonik Bağ

Fen Bilimleri - Canlandırma

Atomlar, kararlı olabilmek için iyonlaşırlar. İyonlaşırken, elektron verme eğilimi olan atom, elektron alma eğilimi olan başka bir atoma elektronunu aktarır. Atomlar zıt yüklerle yüklendikleri için birbirlerine doğru çekilir ve aralarında iyonik bağ kurarlar.

İyonik bağ konu anlatımında, iyonik bağın hangi elementler arasında ve nasıl oluştuğunu görebilirsiniz.