İyelik Eklerini Belirleme

Türkçe - İnteraktif Etkinlik

Verilen cümlelerde belirtilmiş kelimelerde iyelik mi yoksa belirtme durum eki mi kullanıldığını belirleyeceksin.