İyelik Eklerini Belirleme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerdeki altı çizili olan kelimelere uygun iyelik eklerini eşleştirmeniz beklenmektedir.