IV.Haçlı Seferi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

IV. Haçlı Seferi genel sonuçları açısından Anadolu, Suriye, Mısır ve Filistin’i içeren geniş Türk-İslam dünyasını olumsuz yönde etkilemiştir.

IV. Haçlı Seferi’nin nedenleri ve sonuçlarının anlatıldığı bu konu anlatımında Haçlı Seferleri'nin genel sonuçları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.