İtilaf Devletlerinin İstanbul’u Resmen İşgal Etmelerinin Milli Mücadele Hareketi'ne Etkisini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

İtilaf Devletleri'nin İstanbul’u resmen işgal etmelerinin Milli Mücadele Hareketi'ne etkisini yorumlayabilirsiniz.