İşteş Fiilleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerin hangilerinde işteş fiil bulunduğunu belirleyebilirsin.