İstanbul'un Resmen İşgali

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İtilaf Devletleri, Mebusan Meclisi'nden, kendilerini rahatsız edecek bir karar çıkmayacağını düşünerek meclisin açılma sürecine müdahale etmemişlerdir. Ancak Mebusan Meclisi'nin Misak-ı Milli kararlarını almış olması, İtilaf Devletlerinin beklentilerini boşa çıkarmıştır. 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'u fiilen işgal etmiş olan İtilaf Devletleri askerleri, Misak-ı Milli kararlarının alınmasından sonra, 16 Mart 1920 tarihinden itibaren devlet dairelerine de el koyarak işgali resmileştirmişlerdir.

Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Misak-ı Milli Kararlarını alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'un işgali ve bu işgalin Milli Mücadele'ye etkisi ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.