İstanbul ve Sofya'nın Mustafa Kemal'in Hayatındaki Yeri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal, 1899’de Harp Okulu'na devam etmek için İmparatorluğun başkenti olan İstanbul'a gelmiştir. 1902 yılında Harp Okulu'ndan mezun olmuştur.1905 tarihinde de Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle askerlik hayatına atılmıştır. Bu şehirde Osmanlı ve Avrupa siyasetini yakından izlemiş, Fransızcasını geliştirmeye önem vermiş, yabancı basının ve ittihatçıların yurt dışında yayınladıkları gazeteleri izlemiştir. Fransız yazarların görüşlerini inceleyerek Batı dünyası ile Osmanlı Devleti'ni karşılaştırmıştır. Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarının sona ermesinden sonra 27 Ekim 1913'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Mustafa Kemal'in yeni görev yeri olan Sofya, sosyal hayatın son derece canlı olduğu bir şehirdir. Mustafa Kemal, Sofya'da gördüklerinden özellikle kültürel gelişmelerden çok etkilenmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul ve Sofya'da geçirdiği yıllara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.