İstanbul Üniversitesi Üzerine Bir Sohbet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Darülfünun'un çağdaş bir üniversite düzeyine ulaşmasını sağlamak amacıyla incelemeler yapmak için Prof. Albert Malche, hükümet tarafından Türkiye'ye davet edilmiştir. Albert hazırladığı raporda Darülfünun'un Türk inkılabına yaraşır bir dinamizmden, bilimsel ve düşünsel birikimden yoksun olduğunu söylemiştir.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve Başbakan İsmet Bey'in Florya’daki Deniz Köşkü’nün bahçesinde Darülfünun, Prof. Albert Malche'nin Raporu ve İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşuyla ilgili yaptığı sohbete misafir olabilirsiniz.