İstanbul’un Fethi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Osmanlı Devleti sınırları içinde Bizans imparatorluğuna ait bir toprak olması Osmanlı topraklarının bütünlüğüne zarar veriyordu. Ortodoksların merkezi olan İstanbul, Cenevizlilerin ve Venediklilerin Karadeniz’den gelen gemileri için de önemli bir duraktı. Bizans imparatorluğu her fırsatta diğer Balkan Devletlerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlı Devletine karşı örgütleyerek Osmanlı Devleti sefere çıktığında karışıklık çıkarıyordu. Bunun üzerine İkinci Mehmet, 29 Mayıs 1453’te İstanbul fethetti ve İstanbul, kısa bir süre sonra Osmanlı Devletinin başkenti yapıldı. Elde edilen bu başarı sonucunda İkinci Mehmet’e “Fatih” unvanı verildi. İstanbul’un fethi hem Osmanlı Devleti, hem de diğer Balkan Devletleri açısından önemli sonuçlar doğurdu. İstanbul’un alınmasıyla bin yılı aşkın süre hüküm süren Bizans İmparatorluğu yıkıldı. Balkan Devletlerinin Osmanlıları balkanlardan çıkarma umudu kalmadı. Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki engel ortadan kalkarak Osmanlı toplarının bütünlüğü sağlanmış oldu. Karadeniz ticaret yolu üzerindeki İstanbul boğazının kontrolü sağlandı.

İstanbul’un Fethi ile ilgili konu anlatımında, İstanbul’un fethedilmesinin nedenleri, İstanbul’un nasıl fethedildiği ve İstanbul’un fethedilmesinin sonuçları ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz.