İslamiyet'in Kabulü Sonrası Türk Toplumları

Sosyal Bilgiler - Öğreniyorum

İslamiyet’in kabulünden sonra Türk toplumlarının yaşadıkları süreç ve o dönemde verilen mimari ve sanat eserleri çeşitli örneklerle anlatılmaktadır.