İslamiyet'in Kabulü Sonrası Türk Toplumları

Sosyal Bilgiler - Düşünüyorum

Bir devletin siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ile devlet adamlarının hayatları arasındaki ilişki üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır.