İslamiyet'in Kabulü Sonrası Türk Toplumları

Sosyal Bilgiler - Düşünüyorum

Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra siyasi, kültürel ve sosyal yaşamlarında ne gibi değişikler olduğu üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır.