İsimlerin Çekimlendiği Kipleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte, verilen cümlelerde bulunan isimlerin ek fiilin hangi kipiyle çekimlendiğini belirleyeceksiniz.