İsim Tamlamasının Çeşitlerini Belirleme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, cümlelerde verilen isim tamlamalarının çeşidini belirleyeceksiniz.