İsim Fiiller

Türkçe - Konu Anlatımı

Fiilimsiler üçe ayrılır: isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller. İsim fiiller, fiillerin adıdır. Fiillere getirilen “-ma(-me), -mak)-mek), ış(iş)” ekleriyle yapılır. Türetilen bu kelimelere mastar; türetmede kullanılan eklere mastar eki denir.

İsim fiilleri (mastar) öğrenecek, isim fiillerin nasıl türetildiğini örnekler üzerinde göreceksiniz.